Vovinam-Việt Võ Đạo

Võ phái Việt Nam thuần Việt, ngàn năm lịch sử

«... VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC ĐÃ KHAI PHÁ CƠ SỞ TRIẾT HỌC VÕ THUẬT NHẰM KHÔI PHỤC LẠI MỤC ĐÍCH THỰC CỦA VÕ VIỆT ...»

Tên : Vovinam

Xuất xứ :  VIỆT NAM

Thành lập : năm 1938 tại Hà Nội

Sáng tổ : Nguyễn Lộc

Nguồn gốc : võ thuật Việt Nam


Ý NGHĨA TÊN GỌI VOVINAM-VIỆT VÕ ĐẠO

- VIỆT -

Tên gọi của dân tộc Việt

- VÕ -

Võ thuật

- ĐẠO -

Đường Hướng, đó là tổng thể của sự sống và trí tuệ đưa ta đến một mục đích tối cao.

- VOVINAM -

có nghĩa Võ thuật Việt Nam, là một môn phái hướng tính Chân - Thiện - Mỹ.

 Mục đích - Đào tạo Nhân võ đạo.

Nguyên tắc - Cương Nhu Phối Triển.

Phương châm - Vững Mạnh để Hữu Ích.

Biểu tượng - Cây Tre (tượng trưng cho sự thẳng thắn và dẻo dai, tính nhất quán và công bằng).

Lối chào - Bàn tay thép lên trái tim Từ ái.