Kỹ Thuật

 

vovinam ecusson mondial

KỸ THUẬT CĂN BẢN

Các kỹ thuật cơ bản cho phép sử dụng các bộ phận khác nhau của cơ thể để tấn công hoặc bảo vệ. Chúng được hệ thống hóa thành bài tương ứng với từng khu vực của cơ thể được sử dụng :

    • Thủ Pháp
    • Cước Pháp
    • Chỏ Pháp
    • Các lối gạt đỡ
    • Các lối chém, ...

THẾ TẤN

Các thế tấn giúp giữ vững sự thăng bằng trong mọi tình huống đối kháng.

CHIẾN LƯỢC  - 30 Thế

Các kỹ thuật chiến lược (mang tính chiến thuật) được nghiên cứu và áp dụng cho song đấu.

PHẢN ĐÒN CĂN BẢN - 47 Kỹ thuật

Kỹ thuật phản đòn cho phép chống cự lại bất kỳ đòn tấn công nào (đấm, đá, ...) bằng cách ra một đòn khác, một đòn liên hoàn, hay một kỹ thuật khoá gỡ...

KHOÁ GỠ TỰ VỆ - 30 Khóa Gỡ  + 6 Thế Khóa Tay dắt

Bao gồm các thế gỡ, khoá và quật ngã được sử dụng trong các tình huống bị tấn công thực tế.

ĐÒN CHÂN - 21 đòn

Các đòn chân cho phép kẹp (chân, thân, cổ) và quật ngã đối phương bằng đôi chân. Độ cao của các đòn chân phụ thuộc vào trình độ đẳng cấp của võ sinh..

VẬT - 28 Thế vật

Vật là một tập hợp các kỹ thuật dành cho trình độ luyện tập đã có kinh nghiệm. Vovinam-Việt Võ Đạo có 3 bài Song Luyện Vật và 28 thế vật.

BINH KHÍ

Chương trình kỹ thuật của Vovinam Việt Võ Đạo gồm khoảng 15 kỹ thuật sử dụng binh khí được giảng dạy bắt đầu từ trình độ Hoàng Đai. Bao gồm: dao , kiếm, rìu, côn gậy, giáo, súng, lưỡi lê, mộc bản, mã tấu, mộc bản, mã tấu, đại đao, gươm, và ngay cả quạt và ô.